Премахват 30 лодки от плажа в кв. "Победа", съобщават от областната администрация на Бургас.

Това е във връзка с проверка, която беше разпоредена от областния управител на Бургас.

Проверката е констатирала, че една част от лодките, разположени на брега, са регистрирани плавателни средства, които не са обезопасени и не домуват на регламентираните за това места. Другата част от лодките са нерегистрирани, с неизвестен собственик и с неустановено техническо състояние и годност за мореплаване, като по същество представляват изоставени плавателни средства.

На вода са се констатирали общо 10 броя лодки, от които 6 броя без видима регистрация, 4 от тях с регистрация. На плажната ивица са се констатирали общо 20 броя лодки, от които 6 броя без видима регистрация, 13 броя с регистрация и едно плавателно средство - само с номер без буквено обозначение.

Ще бъдат предприети действия по принудително отстраняване на лодките след надлежно уведомяване на собствениците по реда на АПК. С оглед преустановяване на закононарушенията най-ефективни биха били прилагането на превантивни действия. В тази връзка ще бъде засилен контролът в района от Гранична полиция, включително и във вечерната част на денонощието. Ще бъдат поставени предупредителни табели, обозначаващи незаконността на поставянето на плавателни съдове на плажа.