Столичният общински съвет прие нови правила за организиране на столовото хранене в общинските училища на територията на Столичната община, съобщава БНР.

В самостоятелна наредба се посочва, че отдаването на стол/бюфет в училище е тясно специализирано и е напълно правилно да е в самостоятелни норми.

Наредбата позволява на директорите на училищата да предлагат допълнителни критерии при изискванията за избор на фирмите според спецификата на училището.

Кметът на района може да делегира изпълнението на конкурса на директора на училището.

Намалява се изискването за предоставяне на примерни обедни менюта (до 10), с цел облекчаване на тръжната процедура.

Запазва се условието за предоставяне на най-малко 2% от ползващите обедното хранене за безплатни обеди. Срокът на договора с фирмите се регламентира за минимум 3 и максимум 5 години.

От СОС посочват, че училищното настоятелство към училището оценява работата на столовото хранене всяка година. Това дава силна роля на родителите към изискванията за качеството на храненето в училищната столова.