"Движение Обществен натиск" - ДОН продължава кампанията за гражданско неподчинение. Организацията започна след новината за посикъпването на билетчето за еднократно пътуване в столичния градски транспорт.

Акцията за днес, сряда, 4 май, е озаглавена "На абордаж" #‎НеФинансирамКрадци‬.

В 18.30 ч протестиращите се събират в София на "Попа".

Заедно протестиращите ще "освобождават" превозните средства от контрольори и ще пътуват свободно с новия талон "фандъчка" на стойност 1.60.

Всеки пътник ще получава от корсарите-освободители неограничен брой "фандъчки" за безплатно пътуване .

Днес от Движението "Обществен Натиск" ще внесат искане до Областния Управител за спиране на изпълнението на Решението на Общинския Съвет и последващата му отмяна.

Към кмета на Столична Община и председателя на СОС от движението отправят следните искания:

- Да предоставят безусловен достъп на гражданите на София до финансовите резултати на общинските дружества - Център за Градска Мобилност, Метрополитен, Софийски Транспорт и Електротранспорт и други.

- Да проведат независим външен одит на тези предприятия и резултатите от него да се ПУБЛИКУВАТ.

- Да предадат в прокуратурата и да се погрижат да бъдат разследвани резултатно злоупотребите с обществени поръчки, станали обществено достояние в последните седмици, а виновните за тях да понесат НАКАЗАТЕЛНА отговорност.

- Да извършат (липсващата до момента) оценка за ефекта от повишението на цената - от икономическа, пазарна, социална и ЕКОЛОГИЧНА гледна точка.

От движението настояват да получат статут на наблюдаваща организация във всяка една от тези стъпки.