Експертите от отдел "Здравни дейности" към Община Русе провериха сигнал за нередности при сутрешен прием на деца от екипа на Детска ясла №12 , съобщават от местната администрация.

Проверката констатирала, че директорът на детското заведение е създал организация и родителите не се допускат вътре. Спазени са и всички противоепидемични мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването.

Осигурени са отделни вход-изходи за прием на децата, като е изготвен и часови график за всяка група с цел да не се допуска струпване на хора в яслата.

Приемът на децата се извършвал на входа от дежурната медицинска сестра.

Установено е, че част от родителите сами преобуват децата си.

Отправени са сериозни препоръки за създаването на необходимата организация, като е направена и забележка на директора на детската ясла.