Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за издирване на археологически обекти по път E-79 в участъка Видин - Монтана - Враца.

Предвидени са 80 000 лв. за извършването на теренни археологически проучвания преди да стартира изграждането на бъдещата магистрала. Средствата са осигурени от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Видин протестира срещу лошите пътища, трафика и честите катастрофи

Видин протестира срещу лошите пътища, трафика и честите катастрофи

Протестиращите настояват да се изградят магистрала Видин-София

Обществената поръчка е в две обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - за издирване на археологически обекти по трасето на участъците "Видин - Димово", "Димово - Бела - Ружинци" и "Ружинци - Монтана", със срок за изпълнение 82 дни и прогнозна стойност 60 000 лв. без ДДС.
  • Обособена позиция №2 - за издирване на археологически обекти по трасето на участъка "Монтана - Враца", със срок за изпълнение 44 дни и прогнозна стойност 20 000 лв. без ДДС.

Предварителните археологически проучвания трябва да установят дали няма да бъдат засегнати или нарушени нерегистрирани археологически обекти. Целта е се документират всички археологически обекти, структури и следи независимо от техния вид и хронология.

Необходимо е да бъдат проведени и разкопки и наблюдение по време на строително-монтажните дейности.

Кандидатите могат да подават своите предложения до 22 март.