Малки тунели във врачанско, ремонтирани през 2016 година, са оценени като тунели със съществен риск, според Доклада за състоянието на тунелите по републиканската пътна мрежа, представен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Точно тези тунели са с дължини съответно 12 м, 51 м, 88 м и 68 м.

От МРРБ препоръчват да се създаде комисия за инспекция за всички описани тунели.

Три тунела от републиканската пътна мрежа са с много висок риск, според Доклада на регионалното министерство. Те са на път 1-5 при км 103+524 и км 103+814 в гр. Велико Търново.

Почти половината тунели са рискови

Почти половината тунели са рискови

Установи проверката на Пътната агенция

Тунелите са с дължина 178 м и 141 м. Пуснати са в експлоатация през 1976 г. Ширината на настилката е 14 м, а на двата тротоара е по 1,50 м. Височинният габарит при регулата е 4,20 м. Имат стоманобетонна облицовка. Осветлението и всички други инсталации са премахнати.

Според оценката те са сапукана, обрушена и на места разрушена тунелна облицовка, предпоставка за падащи бетонни парчета. Регистрирани са множество течове.

На второ място като тунел с много висок риск е посочен тунел на път II-35 при км 43+298 на територията на ОПУ Ловеч. И той е с напукана и обрушена тунелна облицовка, което е предпоставка за падащи бетонни парчета. Освен множеството течове има и корозирала стоманена конструкция на осветлението; Разрушена декоративна облицовка на стените; Част от осветителните тела не работят, се казва в Доклада за състоянието на тунелите по републиканските пътища.

Експертите са посочили краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на състоянието на тунелите. Първоначално трябва да се премахнат ледените висулки и да се въведе ограничение на скоростта. Препоръчват и детайлно обследване и при необходимост укрепване за привеждане в изправност на осветителната уредба. Като дългосрочни мероприятия се предвижда: "реализация на проекта за ремонт".

Тунелите с висок риск са:

Тунел на път III-208 при км 56+384 на територията на ОПУ Бургас. Тунелът е с дължина 16,75 м изсечен в скала без достатъчни габарити. Тунелът е включен в проекта за рехабилитация на участък на път III-208 "Провадия - Дъскотна - Айтос" от км 49+184 до км 82+650. Предстои приемане на проекта

Тунел на път 1-5 при км 133+387 на територията на ОПУ Габрово. Тунелът е с дължина 112 м и е пуснат в експлоатация през 1964 г. Тунелът е изсечен в скала и има каменна облицовка на порталите. Ширината на настилката е 7 м, а на двата банкета е по 1,50 м. Височинният габарит при регулата е 4,05 м.

Тунел на път III-866 при км 97+793 на територията на ОПУ Пловдив. Тунелът е с дължина 132 мие пуснат в експлоатация през 1963 г. Има стоманобетонна облицовка. Общата ширината е 9,50 м. Височинният габарит е 5,80 м.

Полутунел на път III-197 при км 83+488 на територията на ОПУ Смолян. Той е с дължина 178 м и е пуснат в експлоатация през 1970г. Ширината на настилката е 6,75 м, а на двете регули съответно 0,75 м и 0,65 м. Височинният габарит при регулата в дясно е 4,52 м. Връхната конструкцията на полутунела е плочогредова, се казва в Доклада.

Сред тунелите със съществен риск са:

Четири тунела на път II -16 при км 5+580, км 6+125, км 7+480 и км 7+830 на територията на ОПУ Враца. Дължините им са съответно 12 м, 51 м, 88 м и 68 м. Ширината настилката е 7 м, а на тротоарите от 0,80 м до 1 м.

Още преди 12 години тунел "Ечемишка" е обявен за опасен

Още преди 12 години тунел "Ечемишка" е обявен за опасен

Липсата на хидроизолация води до течове, замръзвания и корозия в тунелите

През 2016 г. е завършен ремонт на съоръженията, включително полагане на хидроизолация и нова облицовка от армиран бетон и торкретбетон. Месеци по-късно попадат в Доклада като тунели със съществен риск.

Със съществен риск е и тунел на път 1-5 при км 150+814 в гр. Габрово. Той е с дължина 112 м и е пуснат в експлоатация през 1964 г. Ширината на настилката е 8 м, а на двата тротоара е по 1,50 м. Височинният габарит при регулата е 3,95 м. Има стоманобетонна облицовка, в която са настанени пукнатини с предпоставка за падащи бетонни късове. Има течове през облицовката, предпоставка за образуване на висулки и заледяване на пътното платно.

Държавата възпрепятствала ремонт на "Ечемишка", твърдят от фирмата-изпълнител

Държавата възпрепятствала ремонт на "Ечемишка", твърдят от фирмата-изпълнител

АПИ: Финансиране за проекта няма и не е имало и договорът се смята за прекратен

Тунел "Витиня" на АМ "Хемус" при км 32+260 на територията на ОПУ София също е със съществен риск за преминаващите. В него освен пукнатини в стоманобетонната облицовка не работи и вентилацията, както и част от осветителните тела.

Тунел "Топли дол" на АМ "Хемус" при км 39+562 на територията на ОПУ София също е в графата "със съществен риск". При него са установени пукнатини в стоманобетонната облицовка; износена настилка и неработеща част от осветителните тела.

За 5 дни свършихме повече, отколкото за 5 години, обяви Герджиков и пусна „Ечемишка“

За 5 дни свършихме повече, отколкото за 5 години, обяви Герджиков и пусна „Ечемишка“

Служебният министър-председател похвали организацията

Тунел "Ечемишка" на АМ "Хемус" при км 41+904 на територията на Областно пътно управление София също е в "класацията" на тунели със съществен риск.

Тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия" при км 53+297 на територията на ОПУ София. Пукнатини и следи от течове в стоманобетонната облицовка; Неработеща част от осветителните тела; Корозия по шините за монтаж на комуникации.

Близките на загиналата в тунела „Ечемишка” ще си търсят правата в съда

Близките на загиналата в тунела „Ечемишка” ще си търсят правата в съда

Ако получат обезщетение, ще го дарят на болни деца

Тунел "Мало Бучино" на АМ "Люлин" при км 7+712 на територията на ОПУ София. Разрушени и/или напукани част от декоративните (защитни) панели по стените на тунела; Няма евакуационно осветление.

Тунел на АМ "Люлин" при км 14+680 на територията на ОПУ Перник. Корозия по стоманената конструкция на осветлението и липсващи анкерни болтове; Има течове през тунелната облицовка; Разрушени и/или напукани част от декоративните (защитни) панели по стените на тунела;

Поне 4 подобни инцидента имало в "Ечемишка" за последните години

Поне 4 подобни инцидента имало в "Ечемишка" за последните години

Пътната агенция е осъдена на две инстанции

Общата дължина на тунелите с много висок, висок и съществен риск е 10 519 м (за една тръба). От тази дължина 9 008 м са на пътища от трансевропейската пътна мрежа. Дължината на тунелите извън трансевропейската пътна мрежа е 1 511 м.

Жена загина по нелеп начин в тунела "Ечемишка"
Обновена

Жена загина по нелеп начин в тунела "Ечемишка"

Осветително тяло е паднало върху автомобил

Припомняме, повод за този доклад стана смъртта на жена, пътувала в тунел "Ечемишка". Там на 5 февруари паднало осветително тяло рани шофьора и уби неговата спътничка.