В община Божурище се проведе референдум за добива на злато. 96, 82% от местните жители гласуваха против извършването на проучвателни дейности и добиването на злато в местността "Златуша". Това съобщи Общинската избирателна комисия, цитирана от БНР.

4024 г. жители на Божурище упражниха правото си на глас на местния референдум. От тях 3896 граждани посочиха, че са "против Общинският съвет в Божурище и кметът на общината да издават и съгласуват планове и решения за добив на метални полезни изкопаеми - подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, определена в Решение №486/2018 г. на Министъра на енергетиката".

Златодобивът бе подкрепен едва от 104 избиратели.

Референдумът бе обявен за успешен, след като в него взеха участие повече от 40% от имащите право на глас.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Административен съд - София област.

В Божурище гласуваха и на местен референдум за добива на злато в Златуша

В Божурище гласуваха и на местен референдум за добива на злато в Златуша

ОИК ще вземе решение дали референдумът е успешен и ще обяви какъв е резултатът