Водоноски се осигуряват в Кричим и село Устина, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Припомняме, вече няколко дни почти 200 къщи в горния край на Кричим са без вода. Причината са намалените количества във водоизточниците, снабдяващи населението.

Същата е ситуацията и в село Устина.

От ведомството на Лиляна Павлова поясняват, че поради недостатъчните водни количества шахтовите кладенци на Помпена станция „Кричим” не работят с необходимия дебит. Именно това е и причината за нарушаване на нормалното водоподаване за Кричим и Устина.

Към момента с нарушено водоснабдяване са 196 къщи в града и 25 в селото.

От регионалното министерство посочват, че нарушеното водоподаване е регистрирано на 1 януари.

На засегнатото население се осигурява питейна вода с мобилна водоноска от ВиК-Пловдив.