При извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Перник по сигнали на граждани за миризма на бакелит в района на с. Кралев дол и кв. "Църква" е установено, че се усеща остра, неприятна миризма. Това съобщава РИОСВ - Перник.

Проверката на експертите е започнала в 22:00 ч. на 18 септември 2019 г. и е продължила до 1.00 ч. след полунощ. Констатирано е, че източник на неприятните миризми е Електрокстоманодобивен цех (ЕСДЦ) на "Стомана индъстри" АД.

След мръсния въздух: втори голям екопроблем в Перник

След мръсния въздух: втори голям екопроблем в Перник

Тонове умряла риба в язовир "Пчелина"

Към дружеството ще бъдат предприети административно - наказателни действия за неизпълнение на условие от комплексното разрешително (КР), а именно: да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Предвидената имуществена санкция по Закона за опазване на околната среда е от 10 000 до 500 000 лв.

За Перник няма разрешено внасяне на RDF отпадъци, нито разрешение за изгаряне

За Перник няма разрешено внасяне на RDF отпадъци, нито разрешение за изгаряне

500 възражения срещу горене на отпадъци са подадени в Община Перник, 200 в РИОСВ