Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци в общо 7 общини. Става въпрос за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

Проектът включва инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и за предварително третиране на битови отпадъци.

Съоръженията ще обслужват 21 000 жители.

Компостиращата инсталация е предвидена с капацитет 3 000 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет 5 700 тона годишно, генерирани от териториите на седемте общини.

Посочените 7 общини към момента нямат съоръжение за предварително третиране и рециклиране. Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в общините и предоставяне на нов тип услуга в областта на управлението на отпадъците.

Ще бъдат разкрити нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Общият размер на инвестицията е близо 8.9 млн. лв. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 6.6 млн. лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.