Асоциация "Прозрачност без граници" представи "Местна система за почтеност. Индекс 2017 - резултати, изводи, добри практики" по повод Световния ден за борба с корупцията на 9 декември. В рамките на изследването са посетени 13 областни града или половината от изследваните общини.

Индексът на местната система за почтеност се е превърнал в стимул за позитивно развитие в много от градовете, отчитат от асоциацията.

Индексът се съставя като сравнителен анализ на общините в 27- те областни центрове. Фокусът е върху изследване на 9 ключови институции, които формират местната система ма почтеност. Обхванати са местна власт, администрация, медии, съд, бизнес. Измеренията са капацитет, роля, управление.

Резултатите показват максимална стойност на индекса 3,74 от 5 възможни. Средната стойност е 3,29.

Бургас и София са в челото на класацията, а първа позиция заема Стара Загора. При тези градове се работи за повече прозрачност и отчетност към гражданите.

Силистра, Монтана и Хасково са с най-слаби показатели за прозрачност и отчетност. Пловдив, Габрово и Шумен са регистрирали покачване.

Кметските екипи отчитат най-висока степен на индекса, следват общински съвети, общинска администрация, съдилища, гражданско общество.

Най-големите подобрения са по отношение МВР и съдилищата в областните центрове. Гражданските центрове изостават с мерките. Общинските съвети регистрират по-ниски стойности от очакваното.