В най-добрия случай жителите на града ще имат питейна вода в началото на юли, съобщава БНР.

Управителят на местното ВиК дружество Филип Фингаров обясни, че все още се работи по възстановяването на довеждащия колектор. Той посочи, че в момента се чисти вторият резервоар и предстои почистването на третия. След това ще се направи дезинфекция на водопроводната мрежа и ще се вземат лабораторни проби за чистотата на водата. По думи на Фингаров едва след като резултатите станат ясни и показват, че питейната вода е чиста, ще може водоподаването към потребителите да бъде възстановено.

По искане на кмета Стойно Чачов Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" осигури минерална вода, сухи супи и консерви като безвъзмездна помощ за преодоляване последствията от бедственото положение на територията на общината.

Удължават бедственото положение в Стрелча с още седмица

Удължават бедственото положение в Стрелча с още седмица

От 10 юни градът е без питейна вода

Количествата са съобразени с броя на жителите на общината и необходимостта от потребление на питейна вода и храни на ден на човек за период от 30 дни.

Припомняме, на 10 юни кметът на Стрелча обяви бедствено положение, след като пороите разрушиха канализацията на града.

Ден по-късно стана ясно, че довеждащият водопровод е от асбесто-циментови тръби, което го прави опасен. Тръбата на основния водопровод на Стрелча е от 1947 г. и никога до момента не е била сменяна.

На 17 юни с решение на Чачов бедственото положение в общината беше удължено с още седмица.