Над 58 млн. лв. за изграждането на нови 151 социални центъра за грижи за деца в страната осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това заяви заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, отговаряща за европейските фондове.

Средствата са от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и са по процедурата "Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца".

По мярката могат да кандидатстват общо 54 общини. Това число включва както областните центрове като София, Бургас, Смолян, Кърджали, Благоевград и други, така и малки общински центрове като Павликени, Нови Пазар, Стражица, Елена и други.

За кандидатстване по мярката Министерството на регионалното развитие и благоустройството е определило 2 срока - до 2 август и до 3 ноември.

Други 20 общини имат възможност да изградят центрове за здравно-социални грижи със средства от програмата, чийто бенефициент обаче е Министерството на здравеопазването.

Според Николова до 2020 година се предвижда в България да бъдат изградени 23 центъра за обществена подкрепа, 27 дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания, 16 дневни центъра за подкрепа на деца с тежки и множествени увреждания, 10 центъра за настаняване от семеен тип, 28 преходни жилища за деца от 15 до 18 години, 17 наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 години и 20 центъра за специализирани здравни и социална грижи за деца с увреждания.

По думите на Николова това е най-благородната инициатива, която оперативната програма финансира. Тя отбеляза още, че с реализирането на програмата се изпълнява национална политика, която касае грижата за децата в социалните домове, тяхната подкрепа и помощ, за да се интегрират в обществото и да живеят в една по-добра среда, близка до семейната.

През миналия програмен период по Оперативната програма 2007-2013 г. са инвестирани близо 90 млн. лв. Изградени и оборудвания са 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища, 8 дома за медико-социални грижи за деца. Сред тях са социални центове в София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Карнобат и др. областни градове и общински центрове в страната.

С реализирането на обектите всички нуждаещи се деца ще получат по-добри места за живеене, по-добра инфраструктура, така че да се чувстват по-комфортно в начина си за живот, да получават по-добри грижи от социални и квалифицирани работници, които да им подадат ръка, за да се интегрират по-успешно в обществото, допълни министърът.