Техническият университет в Габрово преминава на онлайн обучение от 2 ноември, съобщава БНР.

Лабораторните упражнения на студентите обаче ще се провеждат присъствено, като това ще става по график и при спазване на противоепидемичните мерки. Допуска се те също да се водят в електронна среда, ако спецификата на учебния предмет го позволява.

Природоматематическата гимназия в Габрово преминава на дистанционно обучение

Природоматематическата гимназия в Габрово преминава на дистанционно обучение

Заради многото заболели ученици...

От идната седмица лекциите и семинарните занимания ще се провеждат онлайн, както за студентите от редовна форма на обучение, така и за задочниците.

Преподавателите и служителите на ВУЗ-а ще изпълняват трудовите си задължения присъствено.

Отворени остават всички училища в Габровска област с изключение на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", където миналата седмица беше отчетен ръст на отсъстващите ученици поради заболяване. Те ще се върнат в клас на 3 ноември.