Токът на ВиК-дружествата в Шумен и Добрич ще бъде спрян според процедурата по чл. 123 от Закона за енергетиката. За това предупреждават от "Енерго-про" в прессъобщение и до медиите.

Законовата мярка е единственият вариант да се гарантира сигурността на електроенергийната система и да бъде осигурено безпрепятствено изпълнение на оперативните задължения на дружеството към всички клиенти. Всички възможни варианти за действия са изчерпани, посочват от дружеството предвид огромния натрупан дълг.

През последните години най-големите длъжници на "Енерго-про" са именно тези ВиК дружества в Североизточна България. ВиК Шумен и ВиК Добрич до момента са натрупали задължения в размер на над 10 млн. лева, които въпреки постоянното разсрочване продължават да нарастват. Случаят на ВиК Добрич датира от 2007 г.

ВиК холдингът финансира региони с ограничени водни ресурси

ВиК холдингът финансира региони с ограничени водни ресурси

Целта е намаляването на загубите на водата чрез инвестиции

Освен това постигнатите договорености за разсрочване на дължимите суми не се спазват. Поети са ангажименти за изплащане на всички настоящи и просрочени задължения на ВиК Добрич и ВиК Шумен в срок до 15.08.2020 г. До момента това не се е случило и дългът продължава да расте

Толерирането на продължително натрупване на дългове в такива размери нарушава нормалната оперативна работа на ЕНЕРГО-ПРО и ощетява неговите лоялни клиенти и партньори, а отговорните институции не оказват необходимото съдействие за решаване на проблема, посочват от енергоразпределителното дружество.

"Енерго-про" е обявило график за поетапно изключване на електрозахранването на двете ВиК дружества от 29.09.2020 г. Мярката се предприема с единствената цел да се ограничи натрупването на още по-големи дължими суми, както и да се защитят интересите на всички останали редовни клиенти.

КНСБ иска 40% ръст на заплатите във ВиК сектора

КНСБ иска 40% ръст на заплатите във ВиК сектора

Безпрецедентна липса на интерес има към инженерното образование