Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда откриха редица нарушения при проверка на сигнали за замърсяване на води от три розоварни.

Припомняме, че две реки потекоха в черен цвят в Пловдивския регион, а в замърсените води има умряла риба.

След сигналите е проверена дестилерия в с. Старосел. Водата в р. Кошовица е видимо замърсена. Дружеството все още няма издадено разрешително за заустване от БДИБР, а в момента е тествало съоръженията си на основание заповед за 72-часови проби. При проверката е направен обстоен преглед на целия производствен процес.

Пробите ще бъде изследвана лабораторно по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Късно снощи РИОСВ-Пловдив даде 2 предписания на дружеството: да се предприемат незабавни действия за преустановяване на заустването на отпадъчни води в р. Кошовица до получаване на разрешително за заустване от БД и въвеждане на обекта в експлоатация, като мярката влиза в сила веднага и да се осигури възможност за пломбиране на пуска на помпата към резервоара за събиране на производствени отпадъчни води след улавяне на розовия цвят, като срокът за второто предписание е 26 май.

Снимка 480702

Източник: РИОСВ

Получен е и сигнал за повторно замърсяване на реката от розоварната в с. Старосел и е извършена поредна проверка на обекта. РИОСВ - Пловдив издаде заповед за ограничаване на производствената дейност на дестилерията чрез принудителното извеждане от експлоатация на помпената станция към бетоновия резервоар за отпадъчни води, като я запечата. По този начин ще бъде премахната всякаква възможност за заустване в реката.

При връчването на заповедта и запечатването на помпената станция е присъствал и представител на Областна администрация - Пловдив.

Втората проверена дестилерия за розов цвят вчера е в района на с. Зелениково. Установено е, че в дестилерията в селото се извършва дейност по преработка на розов цвят, като част от производствения отпадък, състоящ се от розови джибри се изпуска в река Розовецка. От реката са взети водни проби, от точката на нерегламетираното заустване, преди и след него.

Розоварна отрови рибата в две реки в Пловдивско

Розоварна отрови рибата в две реки в Пловдивско

Водите им са се оцветили в черен цвят

Днес, 23 май, е проверен и трети сигнал за замърсяване на река Стряма от розоварната в село Черноземен.

При полевите измервания на показателите на водата се установяват понижени стойности на разтворен кислород след заустванията на отпадъчните води в реките.

Във връзка със сигналите за замърсяване на р. Пясъчник, р. Розовецка и р. Стряма в замърсените участъци на реките ще бъде проведен хидробиологичен мониторинг, за да се установи състоянието на водните тела, а резултатите от анализа ще бъдат оповестени на сайта на басейновата дирекция.