В срок до 10-ти октомври Бордът на директорите на „Ученическо и столово хранене" - Варна да дадат информация за фирмите-доставчици на предприятието и дали се обявява обществена поръчка за тях.

Информацията ще търси дали се обслужват нечии икономически интереси.

Това искане направиха на заседанието си общинските съветници от постоянната комисия „Наука и образование" към варненския местен парламент.

Те изслушаха прокуриста на „Ученическо и столово хранене" Петър Кадънков за готовността на фирмата да посрещне новата учебна година. Членът на комисията Радослав Коев бе краен и изрази мнение, че общинското предприятие трябва да бъде закрито и в училищата и детските градини във Варна да се въведе кетърингово обслужване.