Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на долната инстанция - Админстративен съд - Варна, с което се потвърждава избора на районния кмет "Аспарухово" Ивайло Маринов. Жалба срещу решението на ЦИК бе подадена от кандидатите за кметове Красен Серафимов и Сергей Христов.

Ивайло Маринов бе избран на първи тур от проведените местни избори на 29.10.2023 г.

Върховните съдии споделят изцяло мотивите на първоинстанционния съд, с които е отказано повторно преброяване на бюлетините във всички избирателни секции на територията на район "Аспарухово".

Съдът отхвърля и възраженията, които се опират на видеонаблюдението, тъй като тези обстоятелства не могат да се отразят на законосъобразността на вота, след като в протокола по чл.432 ИК липсват отразени възражения на членовете на СИК.

ВАС също така потвърждава и че дори и всички недействителни гласове от секционните избирателни комисии в район Аспарухово, с изключение на СИК № 030605371, да бъдат счетени за действителни, без да са дадени за спечелилия кандидат, то обявеният за избран за кмет Ивайло Маринов отново би спечелил избора по правилата на чл. 452, ал. 3 от Изборния кодекс.

Решението на ВАС е окончателно.