Новите правила, по които столичните училища ще приемат първокласници, вече са ясни, след като Общинският съвет гласува единни критерии.
Очаквано най-много точки ще има за близостта между дома и училището. Точки също ще се натрупват, ако поне единият родител работи в близост до желаното учебно заведение.

Втората група критерии са социални. Там точки ще се дават за деца с починали родители, с трайни увреждания, от многодетни семейства и сираци.

Зам.-кметът по култура и образование Тодор Чобанов обясни, че родителите не са ограничени, а наредбата дава възможност и на родители, които искат да запишат детето си в училище, което не се намира в техния административен район.

Повече точки за класиранията ще събират и кандидат-първокласниците, които имат по-големи брат или сестра и също са в желаното учебно заведение.

Слабост на новата наредба обаче са специализираните училища и особено тези, които са с профил изкуства. При този случаи директорите имат право да допълват критерии за прием.

От тази година родителите ще подават заявления за прием в първи клас онлайн, подобно на тези за детските градини. Така Столична община се надява да сложи край на опашките, които се извиваха с дни пред софийските училища.