Всички населени места в Североизточна България вече имат електрозахранване, съобщиха от енергоразпределителното дружество за Североизточна България.

От ЕНЕРГО-ПРО възстановиха електрозахранването на всички 240 населени места в Североизточна България, останали без ток вследствие на зимната буря.

Все още има селища без ток, в Карлово ситуацията се нормализира

Все още има селища без ток, в Карлово ситуацията се нормализира

Петък вече е учебен ден…

Екипите на компанията отстраниха стотици аварии по електроразпределителната мрежа. В най-засегнатите от бурята райони работата по повредените съоръжения продължи и през нощта. Последната авария беше локализирана по електропровод средно напрежение, захранващ 3 села в област Добрич. Труднодостъпният терен наложи нейното отстраняване да бъде финализирано в светлата част на деня, поясниха от дружеството.