Няма превишения на стандартите за пестициди и индустриални замърсители в река Марица. Това показват данните от анализа на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

По информация на Министерството на околната среда и водите резултатите от взетите втори проби на 26 януари от Марица и река Пишманка не показват превишения на нормите за пестициди. Установените количества са от 2 до 20 пъти по-ниски от приетите стандарти, посочват от ведомството.

Пробите, взети на 30 януари от 11 пункта в участъка от Пазарджик до Димитровград потвърждават отсъствието на подобно замърсяване. Не са били установени и индустриални замърсители.

Замърсяването на река Марица е преустановено, източникът е открит

Замърсяването на река Марица е преустановено, източникът е открит

Компания преустановява производствена дейност

От МОСВ съобщават, че резултатите от последните изследвания показват, че след инцидента от 25 януари не се констатира замърсяване на водите в посочения участък на река Марица.

Припомняме, на 25 януари се появи сигнал за мъртва риба в Марица край Марица и Пловдив.

Беше установено, че нормата за замърсяване в реката е превишена 16 пъти.

В края на януари обвиниха управителя на "Екоинвест" за замърсяването на река Марица.

16 пъти превишена нормата за замърсяване в река Марица

16 пъти превишена нормата за замърсяване в река Марица

Няма опасност от замърсяване на питейната вода в Пловдив