Продължават техническите дейности от проекта "Живот за царския орел" (Life for safe grid), съфинансиран от Европейската комисия. EVN България Електроразпределение съобщи, че в общините Елхово и Тополовград са вкопани в земята 43 км електропроводи.

Целта на проекта "Живот за царския орел" е опазване популацията на световно застрашения вид - царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електропроводи в най-важните обекти от мрежата "Натура 2000".

Електропроводите в общините Елхово и Тополовград са поставени до края на 2016 г. Положени са 43 км подземни кабелни линии, които заменят над 50 км въздушни електропроводи. За целта на проекта са изградени и други съоръжения - нова възлова станция в село Устрем, община Тополовград, 15 нови трафопоста и други.

EVN България Електроразпределение съобщиха за изграждането и на много други съоръжения. Такива са новите изолирани проводници в някои общини в Югоизточна България и обезопасителните системи по въздушните електропроводи "Българин" в община Харманли. През 2016 г. в Сливен са монтирани изолатори на 476 ел. стълба, като се предвижда монтирането на изолатори да продължи. Приоритетни ще са най-опасните стълбове, посочени от Българското дружество за защита на птиците.

Царският орел е защитен вид, включен в Червената книга и в списъка на глобално застрашените видове на Международният съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). Проектът на EVN България Електроразпределение е разработен в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).