Служители на РИОКОЗ в Добрич са установили наличие на нитрати и микробиологични вещества в питейната вода.

През първото шестмесечие на годината санитарните инспектори от добруджанския град са взели 168 проби от питейната течност, съобщава радио Варна.

Изследвани са също обществени чешми в Каварна, Балчик и добричкото село Полковник Иваново.

Разпоредено е в селото да бъде поставена табела, че водата е негодна за пиене, а в Каварна чешмата, от която е взета проба, е затворена за питейни нужди.