Няма превишения от нормата на водата в Стара Загора при наблюдаваните показатели, съобщиха от РЗИ Стара Загора.

При изследванията се обхващат показателите: естествен уран, обща алфа и обща бета активност и индикативната доза, които са регламентирани в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Документът е издаден от Министерството на здравеопазването.

Не откриха уран във водата на Първомай

Не откриха уран във водата на Първомай

Според окончателните резултати от анализа на питейните води от НЦРРЗ

По силата на същата наредба, всички водоснабдителни зони на територията на дадена област се обхващат от изследванията за радиологични показатели в рамките на 5 години, поясняват от РЗИ.

След като бяха открити завишени норми на уран във водата в Хасково, Велинград и съмнения за Първомай, от РЗИ Стара Загора разпоредиха два пъти месечно да се публикува актуална информация за качествата на питейната вода. Това ще бъде на интернет страницата на Инспекцията (www.rzi-starazagora.org).

Марешки предлага временна комисия заради отровната вода в Хасково

Марешки предлага временна комисия заради отровната вода в Хасково

Да разследва кой е виновен

От РЗИ - Стара Загора уверяват, че има постоянен и периодичен мониторинг на качеството на питейната вода на всички водоснабдителни зони.

По отношение на радиологичните показатели изследванията се извършват по тримесечен график, определен от РЗИ - Пловдив, в акредитирана лаборатория.

За първото тримесечие на 2017 г. проби за радиологични изследвания са взети в Стара Загора и в Казанлък.

Уран и във водата на Велинград
Обновена

Уран и във водата на Велинград

Стойностите са два пъти над допустимото

Припомняме, след като на 11 април стана ясно, че има завишени нива на уран в питейната вода в Хасково, от Върховната административна прокуратура разпоредиха проверка на качеството на питейната вода в цялата страна. Проверката трябва да бъде организирана от главния държавен здравен инспектор.