Пробонабиране от единадесетте зони за водоснабдяване по поречието на р. Марица е извършено от РЗИ-Хасково през днешния ден, съобщиха от РЗИ.

Пробите са взети от краен потребител във всички вододайни зони, захранващи 48-те населени места, в които водата е забранена за пиене и готвене след решение на Областния кризисен щаб във връзка с инцидента до река Марица, в района на община Димитровград.

"Неохим" отровил Марица край Димитровград

"Неохим" отровил Марица край Димитровград

29 крави се отровиха и умряха

Пробите се изследват за микробиология и физикохимични показатели в лабораторията на РЗИ-Хасково и паралелно са изпратени за анализ по допълнителни показатели в лаборатория на РЗИ-Пловдив.

Очаква се резултатите от пробите да излязат в следващите дни, след което от РЗИ-Хасково ще предприемат мерки, съобразно получените резултати.

Пробите от умрелите крави потвърдиха наличието на нитрати, нитрити и амониеви йони

Пробите от умрелите крави потвърдиха наличието на нитрати, нитрити и амониеви йони

Концентрацията им превишава около 50 пъти физиологичните норми

Припомняме, че на 27 юли беше съобщено за 29 крави, които са измрели веднага, след като са пили вода от канал, вливащ се в река Марица край Димитровград.

Заради инцидента беше спряно водоподаването на общо 48 населени места, което днес беше възстановено.

От БАБХ обещаха, че стопанина на умрелите крави ще бъде предоставено обезщетение.

По-късно стана ясно, че "Неохим" е отровил Марица край Димитровград.

Над 37 хил. лв. обезщетение получава собственикът на умрелите крави.

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

И да се пусне водата, тя няма да е годна за пиене и готвене