Продължава червен код - тревога за Тунджа при Елхово, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Особено внимание трябва да се обърне на река Тунджа при градовете Ямбол и Елхово, където в резултат на оттичането на реката към нейното устие и наложилото се изпускане на води от язовир Жребчево, се очаква нова вълна (около 30 см), като в Ямбол максималните критични нива ще бъдат достигнати днес, а в гр. Елхово утре. В Елхово съществува реална опасност да бъдат залети ниските части на града, земеделските площи и спортните площадки около реката.

По данни и прогнози на НИМХ днес ще вали в цялата страна. По - значителни ще са валежите в Централна България. Очакваните количества в Източна и Западна България ще са 3-10 л/кв.м, в югозападните райони до 15 л/кв.м, в Централна България - 10-25л/кв.м.

През нощта срещу неделя повече ще вали в източната половина от страната - между 5-15 л/кв.м, в западната количествата ще са от 0-1 л/кв.м до 7-8 л/кв.м. В неделя също ще превалява, но по-слабо, ще има нови количества валежи в Югозападна България - 3-10 л/кв.м., в останалата част от страната - 0-5 л/кв.м.

На база прогнозираните валежи, днес се очакват известни повишения на речните нива в Югозападна и Централна България: Дунавски басейн - водосборите на реките: Янтра - долно течение; Русенски Лом - долно течение; Черноморски басейн - водосборите на реките: Добруджанските реки; Провадийска - долно течение; Камчия - средно и долно течение; Луда Камчия - средно и долно течение; Двойница Айтоска; Ахелой; Средецка - горно течение; Факийска - целия водосбор; Източнобеломорски басейн - водосборите на реките: Тунджа - ситуацията ще продължи да бъде критична в участъка на реката след язовир Жребчево, където поради прогнозираните валежи е възможно изпускането на води от язовира да продължи; Марица - постепенно ще продължи да се понижава; Западнобеломорски басейн - водосборите на реките: Места - целия басейн; Струма - целия басейн.

От министерство предупреждават за възможно внезапни наводнения.

Оперативното звено към МОСВ продължава да е активирано.