Определиха язовирите "Ахелой" и "Порой" като водоизточници за приоритетно питейно-битово водоснабдяване.

Имотите - публична държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на областния управител на Бургас. По този начин се осигурява възможност за обезпечаване на допълнителни водни количества за питейно-битови нужди на населениге места в областта, тъй като поради тенденцията на засушаване през последните години към момента има намаляване на водните обеми в основния водоизточник - язовир "Камчия".

Бургас няма да изживее ужаса на Перник, обеща Ревизоро

Бургас няма да изживее ужаса на Перник, обеща Ревизоро

Варна солидарно щяла да се лиши от водата в Камчия

Язовирите, които досега са управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите, ще бъдат стопанисвани и поддържани от ВиК- Бургас въз основа на договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и за предоставяне на ВиК услуги с Асоциацията по водоснабдяване и канализация в областта, на която областният управител е председател.

Припомняме, в края на ноември екоминистърът Емил Димитров предупреди, че догодина в страната ще има водна криза. По негови думи вода няма да има нито за гражданите, нито за земеделците. Той прогнозира, че до шест месеца Бургас ще е във водна криза, а кметът на града бил просто зрител на случващото се.

Ревизоро: Догодина ще има водна криза

Ревизоро: Догодина ще има водна криза

Той прогнозира, че до 6 месеца Бургас ще е във водна криза