Затоплянето и трайното засушаване през последните години е засегнало изкуствено създадените иглолистни гори. Те са изиграли своята противоерозионна роля, заяви директорът на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов пред БНР.

По думите му почти два пъти ще се е увеличила надморската височина, благоприятна за иглолистните гори. Това показва мащабно изследване за влиянието на промените в климата върху структурата на горите у нас. Постепенната им подмяна с широколистни видове ще отнеме близо 20 години, уточниха от Югозападното държавно предприятие. 

31 пожара в гори за десет дни през април

31 пожара в гори за десет дни през април

Опасност от пожари в цялата страна

Затоплянето и трайното засушаване се отразява върху структурата на месторастенията. Това са температурни режими, това е слънчево греене, това е състояние на почвите, каза Дамянов.

Структурата на гората ще се промени по естествен път, но човешката помощ също е наложителна, обясни Дамянов.

"След 20 години типичната растителност за регион Петрич ще се премести до Благоевград, а надморската височина от 400 ще отиде над 800 метра", каза Дамянов. 

Пожар изпепели 30 дка гора и покрив на къща край Земен

Пожар изпепели 30 дка гора и покрив на къща край Земен

Причината е човешка небрежност

Той уточни, че мястото на белия бор мястото е над 800-900-1000 метра. Това ще бъде една постепенна смяна в залесителните кампании, във всички дейности, които плануваме - приоритет на местните широколистни видове, които във всички случаи са по-устойчиви на надморска височина от 400-500 метра".