Започна рехабилитацията на стената на язовир "Студена", област Перник.

Целта на рехабилитацията на стената на язовира цели водният басейн да не се източва и той да продължава да снабдява Перник и региона с вода, без това да крие рискове.

Ремонтират язовир „Студена”, без да го източват

Ремонтират язовир „Студена”, без да го източват

90% от ремонтните дейности ще са под водата

Фирмата изпълнител на ремонтните дейности направи демонстрация на иновативната технология, която ще се използва за работа в експлоатационни условия под вода. Такава техника се използва за първи път в България. Новата техника ще позволи снабдяването с вода да продължи и по време на ремонта.

Предвидено е рехабилитацията да приключи в края на 2018 г.

На старта на ремонтните дейности присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той сподели, че се очаква с рехабилитацията на язовирната стена експлоатационният срок ѝ да бъде удължен с около 50 години.

По думите на Нанков обновяване на стената не е извършвана от изграждането на съоръжението преди 62 години.

Рехабилитацията няма да наруши качествата на водата за питейно-битови нужди. Предстои да бъде обрушен бетонът от слабите места по стената. След това ще се положи и мембраната. Предвидено е и укрепването на на водовземната кула със стоманобетонен кожух. Ще се ремонтират също пречиствателната станция за питейни води и отвеждащите водопроводи от язовира.

Язовир „Студена“ прелива

Язовир „Студена“ прелива

Водата в момента е 19 см над преливника на водоема