Довеждащият водопровод от яз. "Ястребино", с дължина 19 км, е единствена алтернатива за водоснабдяването на община Омуртаг. Проектиран е за дебит на вода 80 л/секунда. Изграден е по възлагане на Община Омуртаг в периода 2004-2005 г., като в процеса на строителство проектът е променен. Затова и Акт 15 е издаден само за определени участъци от съоръжението и самият водопровод не е доведен в експлоатация.

Това става ясно от срещата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството след като седмици наред гражданите на Омуртаг протестираха заради бедствената ситуация в града си с водоснабдяването. Въпреки обявеното бедствено положение преди 1 месец, жителите на града продължават да стоят без вода, а в най-добрият случай водоподаване има за по 1 час 2 пъти в седмицата

Жители на Омуртаг протестират поради продължаващото безводие

Жители на Омуртаг протестират поради продължаващото безводие

Община, област и държава се правят 50 години, че не виждат проблем, посочват граждани

Регионалният министър Иван Шиков е предложил да бъде създадена работна група, в която да участват и представители на министерството и на "Български ВиК холдинг" ЕАД. Задачата ѝ ще бъде да анализира изпълненото строителство по довеждащия водопровод от яз. "Ястребино", да проучи направеното обследване на съоръжението през 2015 г., както и цялата друга съпътстваща информация.

Според Шишков очевидно проблемът е в заданието за проектиране, а водопроводът може да се въведе в експлоатация и с ограничителен режим на ползване, за това обаче трябва определено решение.

Ще трябва да бъде направена и корекция на незавършения строеж, така че той да може да влезе в експлоатация. Затова министър Шишков предложи като вариант водопроводът да бъде прехвърлен на ВиК Търговище, след което то ще има възможност да се намеси, като "Български ВиК холдинг" ЕАД ще може да предостави средства на оператора.

Кметът на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов се е ангажирал да бъдат предоставени всички необходими за извършването на анализа документи. Набирането им започва още днес.

На срещата е било коментирано също, че на следващ етап ще бъде търсен вариант за подпомагане на общината и за решаване на проблема с влошеното състояние на вътрешната водопроводна мрежа на град Омуртаг. За 2022 г. на общината е предоставено финансиране в размер на 1 325 150 лв. за 2022 г. за реконструкция на вътрешни водопроводи в изпълнение на правителственото решение от месец септември т.г. за целево финансиране на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти.

Изтича срокът на бедственото положение в Омуртаг

Изтича срокът на бедственото положение в Омуртаг

То беше въведено заради липсата на вода