100 000 предприятия годишно нарушават условията за безопасността и здравето при работа.

Проверките, които се извършват от Главната инспекция по труда показват, че годишно от 400 000 предприятия се отчитат по 100 000 предприятия, които нарушават безопасността и здравето при работа.

Това заяви националният секретар по безопасност и здраве към КНСБ Огнян Атанасов в отговор на въпрос на news.bg какви са безопасните условия на труд в България и често срещано явление ли са те в предприятията.

Той отчете, че има законодателство в България, което за съжаление е недобро, защото половината от нарушенията, които се извършват и се установяват от Главна инспекция по труда, са свързани с безопасност и здраве при работа.

Основната част от нарушенията, които установява Главната инспекция по труда са свързани с извършване на инструктажи, хигиената на труда и др.

Атанасов изрази съжаление, че фирмите, които могат да се похвалят, че са осигурили безопасни условия на труд на служителите си, са много малко. Сред тях са големите фирми в България, които имат изградена система за безопасни условия при труд. В малките и средни предприятия картината била коренно различна.

63 хиляди трудови злополуки у нас за 15 години

63 хиляди трудови злополуки у нас за 15 години

Загинали са повече от 2 000 души

На много места хората работят в условия, които не могат да се установят в хода на само една проверка. Атанасов даде пример, че ако инспекцията констатира, че има повишен шум, малко осветление или проблеми в микроклимата на фирмата и дадат някакво предписание, повечето собственици на фирми си мислят, че проблемът е решен.

Атанасов призова най-напред да се спазват изискванията на законите на Република България, където е записано, че трябва да се оказва и гарантира безопасни условия на труд на хората. Той изтъкна, че установените нарушения не обхващат цялата картина в България.

В отговор за news.bg относно това какви действия предприемат от КНСБ за гарантиране на безопасните условия на труд при работа, Атанасов отбеляза, че преди 7-8 години КНСБ заедно с ГИТ е извършвала секторни проверки по безопасни условия в предприятията. На базата на проверките са се правили проучвания и заключения какво е реалното състояние на фирмата.

Той акцентира, че една от идеите на КНСБ и Инспекцията по труда е да започнат да извършват отново секторен преглед по безопасност и здраве при работа, защото, по думите му, такова нещо не е правено в България в последните години. "Друга мярка, която и в момента се опитваме да направим, е да активизираме нашите представители в комитетите по условията на труд", допълни още той.

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

КНСБ иска цената на труда в България да се сближи с тази в ЕС

Средната месечна работна брутна заплата в България за 2017 г. е 542, нетната - 423 лв.

Атанасов обясни, че такива комитети се изграждат в предприятия с над 50 души, които трябва да се събират на всеки три месеца и да правят преглед на състоянието на безопасността и здравето на съответната фирма. Атанасов се похвали, че с подкрепата на КНСБ и ГИТ се създава информационна мрежа с комитетите по условия на труд, където се очаква да бъдат представени всички най-нови промени в Европейското законодателство и начинът, по който трябва да бъдат приведени в българското законодателство.

Националният секретар на КНСБ уточни, че освен за понятието "работник" в България трябва да има и дефиниция за понятието "работно място", защото хората вече нямат работно място, както е било по време на 90-те години.

Атанасов се закани, че всяко едно нарушение, което бъде установено, ще се налага парична глоба в размер на 10 000 лв., а ако нарушението се повтори, санкцията ще бъде двойна или тройна.