Справка на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" показва, че от 6505 лишени от свобода във всички затвори, 1080 са включени в учебната дейност през 2019/2020 години. 124 от тях ще бъдат първокласници.

Най-висок е броят на учениците в Стара Загора - 218, където се намира и най-голямото училище в системата на затворите. В София учениците са 191, в единствения затвор за жени в Сливен - 60, в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца - 16.

По думите на заяви заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, който откри учебната година в затворническо общежитие "Дебелт" към затвора в Бургас, тази година там ще се обучават 78 ученици, от които 9-ма ще са в първи клас.

Той подчерта, че за първа година училището в затворническото общежитие ще издава диплома за основно образование. Досега училището, което е филиал на СУ "Аргира Жечкова" в Сливен, бе до 4 клас, но интересът към придобиване на по-висока степен на образование от страна на лишените от свобода е наложило разширяване на класовете.

Съвременна интерактивна дъска, обновен библиотечен фонд, обучение на две смени са сред другите новостите за учениците в Дебелт.

Зам.-министърът отбеляза, че във всички затвори има разкрити училища или филиали към тях. Учебният процес в местата за лишаване от свобода е съобразен с нормативната уредба на Министерството на правосъдието и Министерството на образованието и науката, като се извършва от квалифицирани педагогически кадри.

Проданов изтъкна, че развитието на училищата в затворите е част от реформирането на пенитенциарната система, а насърчаването и повишаването на образованието на лишените от свобода е заложено и в Препоръка на Комитета на министрите към Съвета на Европа за образованието в затворите.

От своя страна началникът на Бургаския затвор старши комисар Бранимир Мангъров заяви, че иновативният учебен процес, участието през изминалата учебна година в проекти и разнообразната извънкласна дейност, са само част от дейностите, които предоставят възможност за равен достъп до качествено образование и мотивират учениците за учебен труд и постигане на по-високи резултати.

Затворническото общежитие в Дебелт е най-новото и най-модерното пенитенциарно заведение в системата за изпълнение на наказанията, като капацитетът му е за 450 лица.