Близо 150 административни структури са подали заявление за присъединяване към средата за електронен обмен на документи (документооборот) към днешна дата. Реални участници в системата за електронен документооборот са 25 администрации, повечето от които са общински.

Институции като Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Националният статистически институт и Централният регистър на особените залози, както и три областни администрации - на Пловдив, Добрич и Велико Търново могат да обменят документи с други административни органи изцяло по електронен път.

Незадоволително е използването на е-административни услуги

Незадоволително е използването на е-административни услуги

Несъизмеримо е предоставянето на електронни услуги и усилията за изграждане на е-управление

Към 9 октомври в тестова среда успешно е присъединена и Националната агенция за приходите.

Общините, които са реално включени към системата за електронен документооборот са 14 - Родопи, Руен, Челопеч, Димитровград, Стралджа, Антон, Мирково, Струмяни, Каолиново, Кричим, Брусарци, Чавдар, Крушари и Искър.

С решение от края на юни Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция "Електронно управление". Целта е административните органи да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват единен стандарт.

До края на годината е предвидено хартиеният обмен между административните структури да бъде спрян и администрациите да обменят документи единствено по електронен път.

От есента администрациите са с ПОС терминали и електронен обмен

От есента администрациите са с ПОС терминали и електронен обмен

Предсрочното изпълнение гарантира незабавно стартиране и облекчаване на административната тежест

На страницата на Държавната агенция "Електронно управление" в раздел "Административна информация/Електронен обмен на документи" ще бъде публикуван текущият напредък процеса.