64 организации за защита на животните и природата и други юридически лица, внесоха отворено писмо до депутатите от Народното събрание, в подкрепа на искането за забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добив на ценни кожи в България.

Писмото е допълнение към внесена Национална гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи в България, с подписи на над 51 хиляди физически лица.

Изнасяме 100 хил. ценни кожи за година без конкретика в законите

Изнасяме 100 хил. ценни кожи за година без конкретика в законите

Доклад на ЕС подчертава основни проблеми във фермите в Европа

Наред с моралните, етични, екологични и социални причини, организациите напомнят за нарастващото негативно отношение на обществото към този бизнес и продуктите му. Засилва се и тенденцията за приемане на подобни забрани във все повече европейски страни. Белгия е 11-тата страна в Европа, която приема такава забрана. Освен, че ще бъде прекратена дейността на всички 17 ферми за ценни кожи до 2023 г., белгийците забраняват и производството на втлъстен гъши (или патешки) дроб чрез насилствено хранене или т.нар. "гушене", съобщават от инициативния комитет.

В отвореното писмо се посочва, че като част от българското общество, което е основен двигател на икономиката и на развитието на страната, волята на народа трябва да бъде водеща при взимането на такива решения.

Организациите призовават депутатите да вземат информирано, морално, отговорно и общественополезно решение в унисон с приоритетните направления на глобално и европейско ниво, за устойчиво развитие, за опазване на природата и на биологичното разнообразие, за опазване на здравето на хората и, не на последно място, съгласно увеличаващите се изисквания и принципи за хуманно отношение към животните.

Граждани агитират за забрана на фермите за ценни кожи у нас

Граждани агитират за забрана на фермите за ценни кожи у нас

Събират пари за юридически консултации

Писмото е входирано на 27 юли 2018 г. в Народното събрание, като копия от него са изпратени до премиера на Република България Бойко Борисов и омбудсмана Мая Манолова.

Срокът, в който се очаква да се произнесат народните представители по искането на Националната гражданска инициатива е три месеца, считано от 4 септември 2018 г.