Свободата на словото е ценност, която трябва да бъде отстоявана твърдо и във всяка ситуация. Винаги сме твърдели, че държавните институции трябва да са много внимателни, когато предприемат действия по отношение на журналисти и медии и трябва добре да обясняват мотивите си, за да не се създаде усещането за репресия и цензура.

Това се казва в позиция на Асоциацията на европейските журналисти, по повод искането на прокуратурата за смяна на името на вестник "Телеграф".

Медиите са част от специален род обществени отношения, изтъкват от асоциацията. Те се позовават на Конституцията, в която специален член защитава журналистите.

Според текста на Чл. 40.

(1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането преустановява действието си.

От Асоциацията на европейските журналисти - България следят казуса с търговската марка на вестник "Телеграф". Според публикация в изданието, е постановено от Софийската районна прокуратура да бъде заличено името на вестника.

От журналистическата асоциация са поискали от главния редактор на вестник "Телеграф" Васил Захариев копие от прокурорското постановление за смяна на името на вестника, но до момента не им е предоставен. В публикуваното факсимиле в "Телеграф" има заличени пасажи, пишат от журналистическата организация.

Според уводната статия на вестник "Телеграф" от 7 юни прокурорското постановление е в отговор на сигнала от страна на вестника да бъде проверено наличието на сайт с подобно име, който пуска информация, която се различава с редакционната политика на вестника.

спорването на търговска марка е въпрос от гражданското право. Остава обаче загадка защо, след като е наясно с това, главният редактор на вестника е сезирал МВР за предполагаемо престъпление от сайт със сходно име. Само съд би могъл да реши казуса, ако съществува спор за търговската марка "Телеграф", категорични са от АЕЖ.

Това е причината да призовават прокуратурата да не предприема действия, които биха могли да се разгледат като ограничаване на свободата на изразяване, без да има влязло в сила съдебно решение.