Във връзка с високите температури на територията на страната и повишаване на риска от възникване на пожари, Изпълнителна агенция по горите призовава да се спазват правилата за пожарна безопасност при паленето на огън в гората.

От Агенцията съветват при забелязване на пожар в гората незабавно да се сигнализира на тел. 112. Те уточняват, че паленето на огън в горските територии е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта места. 

От началото на тази година до момента в страната са регистрирани 301 горски пожара, с обща площ от 21 000 дка, като 99 % са низови пожари.

ИАГ напомня, че по време на пожароопасния сезон, който продължава до месец ноември, съгласно Закона за горите се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и на разстояние 100 метра от границите им.

В Закона за опазване на земеделските земи също е въведена изрична забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи.

Санкциите за нарушаване на противопожарните правила в горските територии са в размер до 500 лв. за физически лица и до 1000 лв. за юридически. В случай, че деянието се определи за престъпление, Наказателният кодекс предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в горите.