Регионалният министър Петя Аврамова пое ангажимент МРРБ да съдейства по всички възможни начини за решаване на кризата с водоснабдяването в Перник.

Това стана ясно след среща на министъра с областния управител на Перник Ирена Соколова и с кмета на града Станислав Владимиров, съобщават от регионалното ведомство.

По време на срещата са обсъдени краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с кризата. 

Нова идея за режима в Перник - пускат водата само нощем

Нова идея за режима в Перник - пускат водата само нощем

Перничани ще стоят на сухо от 8.00 до 20.00 часа

Като спешна мярка е съставен план за действие, който включва използване на малки резервни водохващания и каптажи, собственост на ВиК Перник.

МРРБ ще координира с други институции възможностите за осигуряване на водохващания от други източници, извън обсега на ВиК Перник.

Една от дългосрочните мерки е предложение за осигуряване на резервно захранване от други язовири. В тази връзка като първа стъпка ВиК Перник ще вземе проби за изследване в лаборатория на годността на водата в тях за питейни нужди.

Обявиха воден режим в цяла Пернишка област

Обявиха воден режим в цяла Пернишка област

Заради критичен минимум на водата в язовир "Студена"

Припомняме, вчера новият кмет Станислав Владимиров обяви, че ще върне за преразглеждане предложения от ВиК график.

На 7 ноември беше обявен водеж режим в цяла Пернишка област.  Преди това новоизбраният кмет Станислав Владимиров заяви, че причината за водния режим е некомптентното управление на ВиК-Перник

Некомпетентно управление на ВиК -причината за водния режим в Перник

Некомпетентно управление на ВиК -причината за водния режим в Перник

На това мнение е новоизбраният кмет Станислав Владимиров