762 проверки на пазарите в страната извършиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Инспектирани бяха както фермерските пазари, така и обекти за търговия на дребно, които предлагат храни, плодове и зеленчуци директно от производител.

След тематичната проверка са съставени общо 17 акта за нарушения и са издадени 4 предписания.

Насочени за унищожаване са повече от 190 кг храни от животински произход - млечни продукти, месни заготовки и разфасовки, както и 178 броя яйца заради неправилно съхранение и липсващи идентификационна маркировка и документи за произход.

Взети са 68 проби от месни заготовки, кисело мляко, сирене, кашкавал, извара и яйца за изпитвания за показатели за безопасност.

От получените резултати е установена една несъответстваща проба от сурово краве мляко, взета от млекомат.

64 проби от плодове и зеленчуци са дадени за анализ за наличие на пестициди. Не са открити несъответстващи резултати.

Сред най-честите установени нарушения са предлагането на плодове и зеленчуци без документи за произход, продажба на пресни плодове (ябълки и грозде) без обозначения за произход и клас на качество, търговия на млечни продукти без идентификационна маркировка, липса на лични здравни книжки на продавачите на щандовете, непълна информация на етикета на пресните плодове и зеленчуци и търговия на храни от животински произход без идентификационна маркировка и документи за произход.

Проверките се правят за да се установи дали се спазва законодателството за храните, прилагат се добри практики по време на съхранение и се спазват изискванията за етикетирането на храните.