Без дебати депутатите разгледаха и приеха на първо гласуване Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносители са Костадин Костадинов и група народни представители, 10.05.2023 г., Николай Алгафари и група народни представители и Радомир Чолаков и група народни представители.

Депутатите гласуваха в подкрепа на законопроекта на Костадин Костадинов и група народни представители със 102 гласа "За", 63 гласа "против" и 1 глас "въздържал се". Дори и при прегласуването законопроектът на "Възраждане" срещна подкрепата на законотворците със 107 гласа "За", 68 гласа "против" и 1 глас "въздържал се".

Законопроектът на Николай Алгафари (ГЕРБ-СДС) и група народни представители също бе приет - със 161 гласа "За", 1 глас "против" и 15 "въздържали се". Подкрепа бе дадена и за последния законопроект, този на Радомир Чолаков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители с 180 гласа "За", без "против" и "въздържали се".

Със законопроекта на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и група народни представители се предлага да се въведе изискване за чисто съдебно минало на кандидата за българско гражданство не само в Република България, но и в държавата му на произход, респективно в държавата на пребиваване. Предлага се съкращаване на срока за представяне на документите за освобождаване от друго гражданство, както и уеднаквяване на условията за придобиване на българско гражданство при сключване на брак с български гражданин, като се въвежда изискване за тригодишен срок на съжителство, който да бъде приложим във всички случаи и при наличието на данни, че бракът е фиктивен, българското гражданство да се отнема.

Предвижда се отпадане на изискването при кандидатстване за българско гражданство на основание български произход възходящият роднина от български произход да е починал като български гражданин. Въвежда се като задължително условие за всички случаи на натурализация владеенето на българския език и се прецизира възможността за получаване на българско гражданство при интерес за Република България или когато лицето има особени заслуги към нея.

Законопроектът на депутата от ГЕРБ-СДС Николай Алгафари и група народни представители създава възможност за придобиване на българско гражданство по натурализация, когато лицето е подало молба за освобождаване от досегашното си гражданство, но не е възможно да се освободи от него по причини, за които не отговаря. Предвижда се и лицата, придобили българско гражданство, да получават удостоверенията на специална официална церемония по законопроекта на Радомир Чолаков и група народни представители.