От Българския червен кръст на 21 октомври започна раздаване на неразпределените хранителни продукти на 41 020 допълнително включени в програмата уязвими граждани. Това е в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.

Раздаването ще продължи до 11 ноември 2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане правоимащи лица ще получат общо по 13, 360 кг продукти. Те са грах - 0,800 кг; гювеч - 0,800 кг; ориз - 4 кг; булгур - 0,500 кг; зрял фасул - 3 кг; пчелен мед - 0,500 кг; месна консерва - 0.480 кг; рибна консерва - 0,480 кг; лютеница - 1 кг; доматено пюре - 0,400 кг; бисквити - 0.400 кг и вафли - 1 кг .

В допълнителните списъци на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са включени следните категории граждани:

  • лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
  • лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП - от резидентен тип или в общността.

Раздаването ще стане от служители и доброволци на БЧК в обособени  285 пункта. Всеки правоимащ, включен в допълнителните списъци, ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК.

За град София раздаването на продуктите ще започне на 26 октомври 2016 г. и ще продължи до 15 ноември 2016 г. Допълнителна информация гражданите могат да получат в областните организации на БЧК.