БСК подкрепя исканията на протестиращите браншови организации за спиране на действието на Наредба Н-18. Това съобщават от организацията.

Те настояват за отлагане влизането в сила на действието на Наредбата до изчистване на всички основни проблеми, касаещи прилагането й, както и изменение в разпоредбите на чл. 186 и чл. 187 от ЗДДС, касаещи принудителна административна мярка запечатване на търговски обекти, без изрично доказана вина от страна на търговеца.

Според БСК въпреки положените усилия Наредба Н-18 продължава да съдържа редица проблемни текстове, които затрудняват фирмите в страната, увеличават административния и финансов натиск (особено върху микро- и малките предприятия), създават несигурност и възпрепятстват нормалното функциониране на бизнеса у нас.

 Търговците се готвят за нов протест срещу наредба Н-18 на НАП

Търговците се готвят за нов протест срещу наредба Н-18 на НАП

До момента са дадени 300 млн. лв. за касови апарати

От Българската стопанска камара подчертават, че до момента усилията на трите работни групи - Софтуерна фискализация, Облекчаване режима на картовите плащания, Модернизиране на ФУ, са довели до отпадане на задължението на търговците за водене на касови книги и автоматични Z-отчети; въвеждане на алтернатива за електронните магазини и мобилните приложения, приемащи картови плащания (за първи път възможност за работа без фискално устройство, без посредничество на мобилен оператор и директно отчитане в НАП, което е основа за модерна софтуерна фискализация); облекчена алтернатива за отчитане в НАП чрез одиторски файл за средни и големи предприятия с годишни обороти в брой под 5%; облекчен режим за софтуерите, които работят с НЗОК и защита на лични и чувствителни данни на пациенти, чрез ограничаване на достъпа до тях.

НАП твърдо решена: Наредба Н-18 влиза в сила от 1 март

НАП твърдо решена: Наредба Н-18 влиза в сила от 1 март

Това бе коментирано на работна среща между НАП и заинтересовани страни

Припомняме, че на 25 януари около 36 града на страната собственици и служители в ресторанти, кафенета, заведения за хранене, хотели работиха облечени в жълти жилетки.

Символичният протест е заради наредба Н-18, която задължава собствениците на обекти да добавят специален модул в софтуерите си, който дава достъп на проверяващите до личните данни на всички от персонала и до рецептурните книжа, които често са фирмена тайна. Новите правила трябва да влязат в сила от 31 януари.