Четири пъти е скочил броят на издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие през 2019 г. в сравнение с 2018 г. Това съобщават от Българския хелзинкски комитет, позовавайки се на данни на МВР, предоставени по тяхно запитване.

Те поясняват, че заповедите за незабавна защита се издават от съда, който разглежда делото за домашно насилие, за срока на съдебното производство, когато има данни, че здравето или животът на пострадалите са в опасност.

От БХК посочват, че през 2017 г. заповедите за незабавна защита са били 575, докато през 2018 г. са нараснали на 601. Най-драстичен обаче е ръстът през миналата година, когато общият им брой е 2338.

Правителството бори домашното насилие с национална програма

Правителството бори домашното насилие с национална програма

През 2018 г. над 24 жени бяха убити

Четирикратното увеличаване на случаите на незабавна защита обаче не е еквивалентно на четири пъти повече пострадали от домашно насилие, потърсили помощ от съда, поясняват от БХК. Те допълват, че справка със статистиката на Висшия съдебен съвет показва, че през първото шестмесечие на 2019 г. броят на новообразуваните дела по Закона за защита от домашното насилие (1627) са с 21% повече спрямо същия период на предходната година (2053).

Според тях едно от възможните обяснения за ръста на издадените заповеди може да е промяна в начина на преценка на съда за това кога са налице данни, че здравето или животът на пострадалите са в опасност. Като друг фактор те изтъкват и повишените обществени очаквания към правораздавателните органи за по-ефективна превенция и защита от домашно насилие, особено след отказа на правителството през 2018 г. да ратифицира Истанбулската конвенция.

Институциите не знаят колко са жертвите и сигналите за домашно насилие

Институциите не знаят колко са жертвите и сигналите за домашно насилие

Само 5 центъра за цялата страна

Друго допитване на БХК, извършено през септември 2019 г. от "Маркетлинкс", показва, че 79% от запитаните са на мнение, че трябва да се вземат ефективни мерки спрямо домашното насилие. Малко над 55% от тях обясняват тази необходимост с това, че домашното насилие е сериозен проблем, а 24% смятат, че механизмите в момента са неработещи. Едва 1% от хората смятат, че сегашните закони са достатъчни.

Само 4% от анкетираните мислят, че такива мерки не са необходими, защото това е проблем, свързан с лични отношения, а под 3% - че не е проблем, който засяга много хора.

Отговорът, че ефективни мерки са необходими, защото проблемът е сериозен, е посочен от 14% повече жени в сравнение с мъжете и от 18-20% повече респонденти в София и големите градове отколкото в по-малките населени места.

Близо 2/3 от интервюираните считат, че полицията и съдът трябва да работят по-ефективно (64%), а 52% смятат, че трябва да има законодателни промени, които да улеснят превенцията на насилието.

Обучават полицаи как да се държат с жени, жертви на домашно насилие

Обучават полицаи как да се държат с жени, жертви на домашно насилие

В България няма точна статистика колко са пострадалите

За 44% от анкетираните информационните кампании на цялото население с цел повишаване на нетърпимостта към насилие и ранното образование относно правата на жените (38%) са важни мерки за справяне с проблема.

От БХК отбелязват, че остава сериозен проблемът с проследяването на случаите на домашно насилие у нас. Причината е, че все още липсва единна автоматизирана информационна система, която да събира и обработва данни за домашно насилие.