Унищожаването на дюните до къмпинг "Смокиня" е сериозно нарушение на законодателството и показва безсилието на държавата да опазва природата. Това заявиха от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

Природната забележителност е обявена със заповед още от 1984 г., за да са опазят находища на редки видове, посочват от организацията и допълват, че в нея се забраняват дейности, с които се поврежда естественият облик на местността или водният й режим, както и всякакво строителство, навлизането на моторни превозни средства и изкореняването или късането на растения.

Трима задържани за унищожените дюни на Смокиня

Трима задържани за унищожените дюни на Смокиня

Арестувани са поръчител и двама багеристи

Проверка на природозащитниците показва, че голяма част от сивите дюни в природната забележителност до къмпинг "Смокиня" са частни и се водят земеделска земя, но дори и в частна нива собственикът няма право да унищожава защитени видове, каквито се срещаха върху разораните дюни, обясняват от организацията.

По тази причина природозащитниците отправят следните искания към държавата:

- Всички дюни да се включат в зона А по Закона за устройство на черноморското крайбрежие;

- Всички дюни по кадастрална карта да бъдат отразени с такъв начин на трайно ползване, а не като лозя, обработваеми земи или пасища, както е в момента;

Булдозер е разорал цялата плажна ивица на къмпинг Смокиня

Булдозер е разорал цялата плажна ивица на къмпинг Смокиня

Не е ясно кой е отговорен за състоянието на плажа

- Връщане на държавата на всички незаконно заменени земеделски земи и гори, за които има окончателно решение на ниво Европейски съюз;

- Държавата да изпълни задължението си по Закона за устройство на черноморското крайбрежие и да направи държавни всички приватизирани или реституирани дюни, повечето от които се водят земеделска земя. Средства за това има в Оперативна програма "Околна среда 2014-2020";

- Всички преместваеми обекти, поставени върху дюните, да бъдат премахнати;

- Унищожените и увредени дюни да бъдат възстановени по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Експерти на Ангелкова проверяват къмпинг Смокиня

Експерти на Ангелкова проверяват къмпинг Смокиня

След сигнал за нерегламентирани дейности