До април 2020 г. изтичат над 200 000 безплатни винетки за хора с увреждания, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Право на безплатна едногодишна е-винетка имат хора с над 50% намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Правото е за един автомобил с мощност на двигателя до 160 конски сили.

Над половината безплатни винетки изтичат през януари 2020 г. Общо 242 080 са е-винетките, предоставени през 2019 г. на хора с увреждания. Стойността им е над 23 млн. лв. и са за сметка на бюджета на АПИ.

Проверка за срока на валидност на е-винетките, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане, може да бъде направена на сайта на АПИ api.bg и на сайта bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

От Агенцията препоръчват заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им.

Правоимащите за безплатна винетка, трябва да подадат заявление в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес - лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция "Пътна инфраструктура", която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

При прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, смяна на регистрационните табели или бракуване на автомобила, например, безплатната е-винетка не следва автомобила.

При подобни случаи хората, които имат право на безплатна електронна винетка, трябва до три работни дни да уведомят АПИ, за да получат нова безплатна винетка до изтичането на валидността на първата.