ЕК засега няма да започва съдебна процедура срещу България заради програмата "Натура 2000".

Това пише в писмен отговор на комисарят по околна среда Ставрос Димас на питане на двама депутати от Европейския парламент.

В края на февруари депутати от групата на Зелените питаха комисаря дали възнамерява да съди България заради изключването на десетки природни обекти от програмата "Натура 2000".

Посланието в писмото на комисаря Димас е ясно - още е рано да се говори за съдебна процедура срещу България.

На първо място Директивата за птиците не съдържа специален механизъм, по който да се оцени дали една държава, в случая България, е включила достатъчно обекти в мрежата от защитени зони.

Ставрос Димас заявява, че ЕК прави съответните проучвания и ако установи празноти ще помоли България да попълни списъка със защитените обекти.

На второ място, комисарят посочва Директивата за природните местообитания и уточнява, че тя на свой ред съдържа критерии за оценяване на пълнотата на мрежата от защитени райони. На базата на тези критерии ЕК в момента оценява тази пълнота, след като е получила предложенията на българското правителство.

В края на писмения отговор комисар Ставрос Димас уточнява, че ако в бъдеще се установят празноти в мрежата по програма "Натура 2000" в България и те не бъдат запълнени, едва тогава Комисията би започнала съдебна процедура срещу София.

Отговорът на комисаря беше предизвикан от питане на двама зелени евродепутати Елс де Хрун и Давид Минц. Те смятат, че по "Натура 2000" съществуват поне 17 случая, в които ЕК може да съди България.