Одобриха Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на пазара на плодове и зеленчуци в България.

Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия одобри стратегията за периода 2017 - 2021 година, заедно с включената в нея Национална рамка за екологични дейности.

Съгласно Регламента на Европейския парламент, за да получават производителите подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците чрез оперативни програми, държавите членки са длъжни да изготвят Национална стратегия и Национална рамка за екологични дейности.

Документите бяха утвърдени на 27 ноември 2017 г. от министъра на земеделието, храните и горите.

Възможността за финансова помощ на признатите организации на производители е регламентирана именно от Националната стратегия. Те могат да получат финансова помощ от Европейския съюз и от националния бюджет за изпълнение на одобрени оперативни програми.

Редът, спрямо който ще бъдат оценявани подадените през 2017 г. оперативни програми, е определен в новата стратегия.

Националната стратегия включва анализ и потенциал за развитие на организациите на производители на плодове и зеленчуци; обосновка на избраните приоритети; цели на оперативните програми, инструменти и показатели за постигнатите резултати; оценка на оперативните програми; задължения за отчитане на организациите на производители. Националната рамка определя неизчерпателен списък с екологични дейности, които се включват в оперативните програми и условията за тяхното прилагане.