Министерски съвет е изпратил до екоорганизации без повече информация тайно ново проекторешение за Пирин, съобщават природозащитниците в свое писмо до медиите. Те смятат да внесат още веднъж по символичен начин исканията си за Пирин в сряда от 9 часа пред Министерски съвет. Готвят и нови протести в четвъртък.

Членове на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" са получили по електронна поща от Министерски съвет проект за решение на правителството, касаещо изменение на точка 2 на решение 823 на Министерски съвет от 28 декември 2018 г., а именно - какво ще се направи при евентуалната поява на инвестиционно намерение за втори кабинков лифт в ски зона Банско в Национален парк Пирин.

Изпратеното проекторешение е без обяснения, без мотиви и без информация за какво е изпратено. В него не се предлага отмяна на решение 821, което е за незаконната промяна на плана за управление на Национален парк Пирин, която отваря 48% от територията му за застрояване.

Борисов поел ангажимент да няма по-зелено правителство

Борисов поел ангажимент да няма по-зелено правителство

Симеонов може спокойно да се срещне с екозащитниците

В отговор на това писмо от правителството коалицията "За да остане природа в България" изпраща следния отговор:

Предложеното изменение на решение 823 на Министерски съвет не може да реши проблемите от нарушаването на българските закони и европейските директиви, не само защото не е обвързано с отмяна на решение 821, но и защото в него съществуват термини без ясни определения и значение като "включените в нейната цялостна система подсистеми и инфраструктура" или "и в затворената от външните й граници зона ІV - Зона на сгради и съоръжения".

Коалицията "За да остане природа в България" би могла да участва в диалог за намиране на законосъобразно решение, както и за спиране на разделението сред българските граждани, породено от решението на Министерски съвет, само ако той е публичен.

Изпращането на това проектопредложение от Министерски съвет е близо месец след решението за промяна в плана за управление на Национален парк Пирин.

Банско ще има втори лифт
Обновена

Банско ще има втори лифт

Нека да се поздравим с този успех, коментира Валери Симеонов