77% от европейците подкрепят общата политика за отбрана и сигурност сред държавите от ЕС, а 71% са съгласни, че ЕС трябва да укрепи капацитета си за производство на военно оборудване. Повече от две трети от анкетираните са съгласни, че ЕС е място на стабилност в един тревожен свят и че ЕС разполага с достатъчно правомощия да защитава икономическите интереси на Европа в световната икономика.

Това показва проучването "Стандартен Евробарометър", публикувано днес. То е било проведени в периода 3 - 28 април 2024 г. в 27-те държави членки. 26,399 граждани на ЕС са били лично интервюирани.

Според 34 на сто от европейците сигурността и отбраната трябва да са приоритетната област за действие на ЕС в средносрочен план, следвана от климата и околната среда с 30%, здравеопазването с 26% и икономиката и миграцията - по 25%.

87% от европейските граждани са съгласни с предоставянето на хуманитарна подкрепа на хората, засегнати от войната на Русия срещу Украйна, а 83% са съгласни с приемането в ЕС на хора, бягащи от войната. 72% подкрепят икономическите санкции срещу Русия, а 70% са съгласни с предоставянето на финансова подкрепа на Украйна.

Усещането за състоянието на европейската икономика се е подобрило от есента на 2023 г. насам, като понастоящем 47% от респондентите го оценяват като "добро" — най-високото равнище от 2019 г. насам. 45% смятат, че икономическото положение в Европа ще остане стабилно през следващите 12 месеца. Положителната тенденция намира отражение и в стабилната висока подкрепа с цели 70% за еврото както в ЕС като цяло, така и в еврозоната със 78%.

В навечерието на изборите за Европейски парламент 74% от анкетираните заявяват, че се чувстват граждани на ЕС, което е най-високото равнище от повече от две десетилетия насам. Доверието в ЕС също се е увеличило и понастоящем е 49%, докато доверието в националните правителства е 33%.

Снимка 666308

Източник: Евробарометър

Допълнително, в България 34% от запитаните граждани смятат, че основен приоритет на ЕС трябва да бъде икономиката, последвани от социалното равенство с 32% и 31% относно климата и околната среда.

Пир българите 32% виждат имиграцията като главен проблем в Европа, като на второ място е войната в Украйна с 29%. Според тях проблемите в България, които са най-важни към момента, са увеличението на цените и инфлацията, като 48% са избрали тази категория, и икономическата ситуация, с 28% съгласни.

49% от запитаните се чувстват както българи, така и европейци, като 53% поддържат положителна представа за Европейския съюз.

Повече информация за проучването може да бъде намерена на уебсайта на Евробарометър.

За българите най-важен приоритет са енергийните проблеми, за другите в ЕС - сигурността

За българите най-важен приоритет са енергийните проблеми, за другите в ЕС - сигурността

От първостепенно значение е и борбата с бедността