"Има работни места само на обитаема планета #2030" - това послание прожектираха тази вечер активисти на "Грийнпийс" върху сградата на Министерския съвет, за да напомнят на правителството отговорността за ясен план за енергийна трансформация с конкретни ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото развитие на въглищните региони в страната.

"След десетилетие отричане на действителността и фалшиви обещания за използване на въглища до 2060 г. се очаква България най-накрая да посочи крайна дата за поетапното извеждане на въглищни мощности от експлоатация. В публичното пространство се говори за 2035 г., 2036 г., 2038 г. и дори 2040 г." - посочват от "Грийнпийс"-България.

Между три дати за затварянето на въглищните централи ще избира НС

Между три дати за затварянето на въглищните централи ще избира НС

Изнасяме около 2 хиляди мегавата електроенергия, призна Андрей Живков

Според организацията, за да се овладее покачването на глобалната температура до 1.5 градуса е да има шанс човечеството да се справи с климатичната криза, е необходимо да трансформираме енергийните системи отвъд въглищната зависимост до 2030 г.

"Такива са и целите на Парижкото споразумение, по което България е страна, както и тези на Европейския съюз, договорени и с участието на България. Това е и пътят към предвидима икономика и устойчиви работни места в следващите десетилетия." - подчертават от екологичната организация.

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а

АИКБ настоява за бързо внасяне на плана и призовава

От "Грийнпийс" са категорични, че всяко следващо правителство - служебно или редовно, носи отговорността да начертае и следва ясен план: "Той следва да съдържа график за поетапно извеждане на въглищни мощности от енергийния микс до 2030 г., замяната им с възобновяеми енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност в бита и индустрията. Паралелно с него могат да бъдат договорени конкретни социално-икономически мерки като компенсации, преквалификация, условия за устойчива заетост за работещите в сектора."

Необходимо е и възстановяване на унищожени от въглищната индустрия терени и усвояването им за алтернативни икономически дейности, което може да бъде обвързано със социалните мерки, смятат еколозите.

"Грийнпийс“ откриват Министерство на възобновяемата енергия с протестна акция

"Грийнпийс“ откриват Министерство на възобновяемата енергия с протестна акция

Те искат да бъде признато правото на хората да произвеждат енергия за собствени нужди

"Обещанията за многомилиардни инвестиции в технологии с все още неясно приложение в достатъчен мащаб, като улавянето на въглероден диоксид, или краткосрочно спасяване с други изкопаеми горива като газ следва да бъдат оценявани през перспективата за създаване на дългосрочно устойчива заетост, но чрез ефекта им върху природата и изчерпаемите природни богатства." - казват още от "Грийнпийс".

"Енергийната трансформация е изключителна възможност да се отхвърлят олигархичните централизирани модели в енергетиката, където замърсяващи производства не само тровят хората, но и ги експлоатират и заключват в омагьосания кръг на феодалната зависимост - хората са принудени да избират между чиста околна среда и прехрана за семействата си." - коментира Десислава Микова, координатор на кампанията "Климат и енергия" на "Грийнпийс"-България.