В протестна акция в София активисти от "Грийпийс"-България откриха символично Министерство на възобновяемата енергия. Поводът за акцията е изтичащият на 30 юни срок за транспониране на Европейската директива за възобновяемата енергия в българското законодателство. Денят също не е избран случайно - на 21.06. е лятното слънцестоене и се смята за начало на лятото. Природозащитниците се срещнаха и със служебния ресорен министър Андрей Живков, когото специално бяха поканили на събитието. Активистите символично предадоха на министъра соларния панел, с който беше захранено празненството, с пожелание той да стане част от покривна соларна инсталация за енергийните нужди на самото министерство. Той прие панела и самата идеята за такава система.

Снимка 535772

Източник: Грийнпийс

От организацията настояват да бъде признато правото на хората да произвеждат енергия за собствени нужди без административни пречки. Необходимо е институциите възможно най-скоро да приложат директивата за насърчаване използването на възобновяема енергия. Това каза Балин Балинов, координатор на кампанията "Енергийни решения" на организацията.

Директивата е своеобразна пътна карта за трансформацията на енергийната система на всяка страна членка от използване на преобладаващите сега изкопаеми горива към възобновяеми източници на енергия (ВЕИ). Документът има за цел да улесни производството на електрическа енергия от ВЕИ, с която да захранваме домовете и работните си места, както и да задвижим целия транспортен сектор.

Снимка 535769

Източник: Грийнпийс

Активистите напомнят не просто за формалния краен срок, но и за критичната необходимост от реформа в българския енергиен сектор. Според тях е редно тя да позволи на хората лесно сами да произвеждат енергия за собствени нужди от възобновяеми източници. Същевременно тя трябва и да очертае път за модернизация на сектора и крайна дата за използването на въглища - гориво, което замърсява околната среда и допринася за климатичните промени.

Активистите също така са организирали петицията с искания за запазване на водите и въздуха, както и за ясен план за развитието на енергетиката, който да включва крайна дата за отказ от въглищата до 2030 г. и осигуряване на възможности за хората сами да произвеждат енергия от възобновяеми източници. Петицията вече има подкрепата на над 5000 души https://act.gp/Petition-Media.